PROCES PROJEKTOWANIA

Zajmuję się projektowaniem wnętrz oraz budynków mieszkalnych i usługowych. Moja działalność obejmuje pełen zakres prac projektowych: od opracowania koncepcji przez wykonanie całościowych, wielobranżowych projektów budowlanych i uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń aż po nadzory autorskie. Posiadam uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń od 2008 roku i projektuję obiekty od koncepcji po realizację wnętrza. Każdy projekt składa się z etapów, z których większość można zamówić jako osobne opracowanie.

 

KONCEPCJA
OGÓLNA

KONCEPCJA
SZCZEGÓŁOWA

PROJEKT
BUDOWLANY

PROJEKT ARANŻACJI
BUDOWLANKA

PROJEKT
WYKONAWCZY

PROJEKT ARANŻACJI
WYKONAWCZY

WYCENY, ZAMÓWIENIA

NADZÓR

WIZUALIZACJE

OFERTA,
CENA

Koncepcja Ogólna

 • warianty rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych (1-2 propozycje dla układu i wielkości pomieszczeń)
 • warianty określające charakter architektury czy wnętrz – inspiracje, przykłady
 • rysunki – skala 1:100, rzut

Koncepcja Szczegółowa

 • wystąpienie z wnioskami o media*
 • inwentaryzacja stanu istniejącego**
 • uszczegółowienie wybranych rozwiązań do projektu budowlanego
 • uszczegółowienie koncepcji stylistycznej, materiałowej i kolorystycznej,  inspiracje, przykłady, próbki              
 • koncepcja instalacji i konstrukcji, rysunki – skala 1:100 / perspektywy poglądowe / szkice 3d

* dotyczy projektów budowlanych

** dotyczy obiektów przebudowywanych, istniejących

Projekt Budowlany

 • opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego
 • wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę
 • projekt budowlany stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę, opracowany na podstawie koncepcji uzgodnionej z Inwestorem, w wymaganej prawnie formie i zakresie wraz z koniecznymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i pozwoleniami, w którego skład wchodzą:
  • projekt architektoniczno-konstrukcyjny
  • projekt zagospodarowania terenu

Projekt Aranżacji budowlanka

 • uzupełnienie opracowania o projekt architektury, ścianek
 • projekt ścian, sufitów podwieszanych i zabudów
 • projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z elementami aranżacji wnętrz – lokalizacją urządzeń i określeniem ich typów
 • projekt posadzki (określenie granic: gresu, desek i dylatacji)
 • zestawienie drzwi
 • ogólne rysunki kuchni i łazienek
 • rysunki – skala 1:50

Projekt Wykonawczy

 • uzupełnienie opracowania o projekt wykonawczy architektury i konstrukcji oraz instalacji 
 • projekty szczegółowe
 • zestawienia 
 • niezbędne detale
 • rysunki – skala 1:50, rzuty, przekroje, widoki i detale

Projekt Aranżacji Wykonawczy

 • szczegółowy dobór elementów oświetlenia – zestawienia
 • kolorystyczne i materiałowe rozwiązania dla ścian, sufitów i posadzek – kolory, farby, tapety
 • zestawienie łazienek, rysunki wszystkich ścian
 • zabudowy meblowe (widoki, wymiary, wskazania materiałów)
 • określenie dekoracji okiennych
 • rysunki – rzuty i widoki – skala 1:50, 1:25

Wyceny, Zamówienia

 • zestawienia cenowe i ilościowe
 • wskazania wykonawców, dostawców
 • wysłanie materiałów do ofert
 • analiza ofert

Nadzory

Ustalane indywidualnie; dla projektów budowlanych na zasadach i w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo Budowlane, dla projektów wnętrz minimalnie 3 wizyty na budowie w cenie projektu. W szerszym zakresie: nadzory wykonywane dla projektów wnętrz komercyjnych takich jak hotele, biura, gastronomia. W wielu przypadkach sprowadza się to do prowadzenia budowy, przygotowania zamówień i dekorowania wnętrz.

wizualizacje

Na każdym etapie wykonuję ogólne, proste rysunki 3d, fakultatywnie również zamawiane na zlecenie inwestora wizualizacje fotorealistyczne.

oferta, CENA

Każdy projekt wyceniam indywidualnie. Każdego klienta i każdy obiekt traktuję wyjątkowo. 

Konsultacje jednorazowe w biurze kosztują 300 zł, a u klienta w obrębie Wrocławia 400 zł. 

Pełny, wieloetapowy, szczegółowy projekt wnętrz to – przykładowo – 200 zł/m2 przy lokalu 100 m2.

Pełny, wielobranżowy projekt budowlany 150–300 zł/m2. Przebudowy od 200 zł/m2. 

Prace projektowe przed podpisaniem umowy – 200 zł/h.

W celu uzyskania wyceny, proszę o wysłanie rysunków i/lub zdjęć lokalu na adres mejlowy biuro@shi-pp.pl