REALIZACJE

Każda realizacja jest dla mnie wyzwaniem pod względem twórczym, ekonomicznym i technologicznym. Zadowolenie klienta, uzyskane jako efekt: umiejętnego zagospodarowania budżetu (każdy projekt traktuję jako inwestycję środków klienta, która w efekcie ma podnieść wartość nieruchomości), oryginalności, funkcjonalności i ekonomii zastosowanych rozwiązań jest dla mnie największą motywacją. Lubię tworzyć projekty, które „działają” na tych wszystkich płaszczyznach.